Skip to main content

Formalan značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski formalis) oblični, vidni, koji se tiče oblika ili spoljašnjeg izgleda neke stvari (a ne sadržine), spoljašnji (supr. materijalan); pravi, pravičan, potpun; izričan, određen, tačan.

Reč Formalan napisana unazad: nalamrof i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. формалис) облични, видни, који се тиче облика или спољашњег изгледа неке ствари (а не садржине), спољашњи (супр. материјалан); прави, правичан, потпун; изричан, одређен, тачан.

Slično: 
Forceps med. klešta za izvlačenje deteta ....
Forum trg. tržište; fig. javno mesto; sud, merodavan sud, nadležno mesto; ...
Fortuna 1. mit. boginja sreće kod starih Rimljana ; 2. astr. asteroid otkri...
Fortifikacija soj. 1. nauka o utvrđivanju položaja; 2. utvrđenje, utvrđeno mesto;...
Fortati vući nekoga za nos, ismevati se kome; vortati. ...
Forsirati 1. ubrzati posao, ubrzavati posao, zapeti, zapinjati ; 2. prisiliti,...
Sve reči na slovo f