Skip to main content

Formalin značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski forma)hemija: 40% vodeni rastvor formaldehida; služi za konzervi-sanje anatomskih, botaničkih i zoolo-ških preparata i za dezinfekciju stanova od zaraznih klica.

Reč Formalin napisana unazad: nilamrof i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. форма) хем. 40% водени раствор формалдехида; служи за конзерви-сање анатомских, ботаничких и зооло-шких препарата и за дезинфекцију станова од заразних клица.

Slično: 
Forceps med. klešta za izvlačenje deteta ....
Forum trg. tržište; fig. javno mesto; sud, merodavan sud, nadležno mesto; ...
Fortuna 1. mit. boginja sreće kod starih Rimljana ; 2. astr. asteroid otkri...
Fortifikacija soj. 1. nauka o utvrđivanju položaja; 2. utvrđenje, utvrđeno mesto;...
Fortati vući nekoga za nos, ismevati se kome; vortati. ...
Forsirati 1. ubrzati posao, ubrzavati posao, zapeti, zapinjati ; 2. prisiliti,...
Sve reči na slovo f