Skip to main content

Formalizam značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski forma) 1. preterano polaganje na spoljašnju stranu (formu), pretpostavljanje oblika sadržini i suštini; 2. fil. pravac koji polaže samo na formu, a zanemaruje sadržinu i suštinu stvari; 3. preteranost u čuvanju ustaljenih formi u nekom radu na štetu suštine stvari, bukvalno shvatanje zakonskih propisa i nevođenje računa o njihovom cilju i njiho voj suštini.

Reč Formalizam napisana unazad: mazilamrof i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. форма) 1. претерано полагање на спољашњу страну (форму), претпостављање облика садржини и суштини; 2. фил. правац који полаже само на форму, а занемарује садржину и суштину ствари; 3. претераност у чувању устаљених форми у неком раду на штету суштине ствари, буквално схватање законских прописа и невођење рачуна о њиховом циљу и њихо вој суштини.

Slično: 
Forceps med. klešta za izvlačenje deteta ....
Forum trg. tržište; fig. javno mesto; sud, merodavan sud, nadležno mesto; ...
Fortuna 1. mit. boginja sreće kod starih Rimljana ; 2. astr. asteroid otkri...
Fortifikacija soj. 1. nauka o utvrđivanju položaja; 2. utvrđenje, utvrđeno mesto;...
Fortati vući nekoga za nos, ismevati se kome; vortati. ...
Forsirati 1. ubrzati posao, ubrzavati posao, zapeti, zapinjati ; 2. prisiliti,...
Sve reči na slovo f