Skip to main content

Format značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski forma) 1. oblik i veličina (lista, knjige), dužina i širina knjige; 2. oblik i veličina nečega, npr. fotografije.

Reč Format napisana unazad: tamrof i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. форма) 1. облик и величина (листа, књиге), дужина и ширина књиге; 2. облик и величина нечега, нпр. фотографије.

Slično: 
Forceps med. klešta za izvlačenje deteta ....
Forum trg. tržište; fig. javno mesto; sud, merodavan sud, nadležno mesto; ...
Fortuna 1. mit. boginja sreće kod starih Rimljana ; 2. astr. asteroid otkri...
Fortifikacija soj. 1. nauka o utvrđivanju položaja; 2. utvrđenje, utvrđeno mesto;...
Fortati vući nekoga za nos, ismevati se kome; vortati. ...
Forsirati 1. ubrzati posao, ubrzavati posao, zapeti, zapinjati ; 2. prisiliti,...
Sve reči na slovo f