Skip to main content

Formirati značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski formare) dati (ili: davati) oblik, uobličavati, uobličiti, oblikova-ti; stvoriti, tvoriti, stvarati, napraviti, sklopiti, sklapati, sastavljati, sastaviti; obrazovati (odred); postroji™, po-strojavati, urediti, svrstati (vojnike).

Reč Formirati napisana unazad: itarimrof i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. формаре) дати (или: давати) облик, уобличавати, уобличити, обликова-ти; створити, творити, стварати, направити, склопити, склапати, састављати, саставити; образовати (одред); построји™, по-стројавати, уредити, сврстати (војнике).

Slično: 
Forceps med. klešta za izvlačenje deteta ....
Forum trg. tržište; fig. javno mesto; sud, merodavan sud, nadležno mesto; ...
Fortuna 1. mit. boginja sreće kod starih Rimljana ; 2. astr. asteroid otkri...
Fortifikacija soj. 1. nauka o utvrđivanju položaja; 2. utvrđenje, utvrđeno mesto;...
Fortati vući nekoga za nos, ismevati se kome; vortati. ...
Forsirati 1. ubrzati posao, ubrzavati posao, zapeti, zapinjati ; 2. prisiliti,...
Sve reči na slovo f