Skip to main content

Formulisati značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski formula) dati (ili: davati) određeni oblik, tačno i jasno izložiti (usmeno ili pismeno), sročiti.

Reč Formulisati napisana unazad: itasilumrof i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. формула) дати (или: давати) одређени облик, тачно и јасно изложити (усмено или писмено), срочити.

Slično: 
Forceps med. klešta za izvlačenje deteta ....
Forum trg. tržište; fig. javno mesto; sud, merodavan sud, nadležno mesto; ...
Fortuna 1. mit. boginja sreće kod starih Rimljana ; 2. astr. asteroid otkri...
Fortifikacija soj. 1. nauka o utvrđivanju položaja; 2. utvrđenje, utvrđeno mesto;...
Fortati vući nekoga za nos, ismevati se kome; vortati. ...
Forsirati 1. ubrzati posao, ubrzavati posao, zapeti, zapinjati ; 2. prisiliti,...
Sve reči na slovo f