Skip to main content

Forward značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (eng. forward)slično: navala, napad; igrač iz navale (u fudbalu). fordizam sistem naučne organizacije rada, nazvan po svom tvorcu,američki: velikom industrijalcu Henri Fordu; uspeh nekog preduzeća zavisi od tačne procene potreba za nekim dobrom i organizacije rada; glavno sredstvo kojim se postiže uspeh u svom preduzeću jetakozvani: „beskrajno platno",to jest predmet izrađivanja kruno! na pokretnoj tezgi od radnika do radnika i kod svakog se zadržava tačno onoliko koliko je radniku potrebno da izvrši određeni i uvek isti posao; na ovaj način nema potrebe nadzora, nego se radnik prilagođava ritmu određenom mu kretanjem toga „beskrajnog platna".

Reč Forward napisana unazad: drawrof i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (енг. форwард) сл. навала, напад; играч из навале (у фудбалу). фордизам систем научне организације рада, назван по свом творцу, амер. великом индустријалцу Хенри Форду; успех неког предузећа зависи од тачне процене потреба за неким добром и организације рада; главно средство којим се постиже успех у свом предузећу је тзв. „бескрајно платно", тј. предмет израђивања круно! на покретној тезги од радника до радника и код сваког се задржава тачно онолико колико је раднику потребно да изврши одређени и увек исти посао; на овај начин нема потребе надзора, него се радник прилагођава ритму одређеном му кретањем тога „бескрајног платна".

Slično: 
Forceps med. klešta za izvlačenje deteta ....
Forum trg. tržište; fig. javno mesto; sud, merodavan sud, nadležno mesto; ...
Fortuna 1. mit. boginja sreće kod starih Rimljana ; 2. astr. asteroid otkri...
Fortifikacija soj. 1. nauka o utvrđivanju položaja; 2. utvrđenje, utvrđeno mesto;...
Fortati vući nekoga za nos, ismevati se kome; vortati. ...
Forsirati 1. ubrzati posao, ubrzavati posao, zapeti, zapinjati ; 2. prisiliti,...
Sve reči na slovo f