Skip to main content

Frimer značenje

šta znači Frimer

Na latinici: Definicija i značenje reči Frimer (fr. frimaire) treći mesec u nekadašnjem fr. republikanskom kalendaru (od 21. novembra do 20. decembra).

Reč Frimer sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. фримаире) трећи месец у некадашњем фр. републиканском календару (од 21. новембра до 20. децембра).


Frisoileri pl. stranka u Sjed. Državama koja je tražila da se državna zemlja ...
Frimer treći mesec u nekadašnjem fr. republikanskom kalendaru ....
Frikcija trenje; trljanje; neslaganje stvarnih cena sa cenama koje su propisa...
Friktorijum odeljenje u kupatilu za trljanje kupača....
Friktidor mesec berbe ....
Frikasirati kuv. omanje komadiće mesa preliti začinjenim umokcem, zgotovljenim ...
Sve reči na slovo f