Skip to main content

Friz značenje

šta znači Friz

Na latinici: Definicija i značenje reči Friz (fr. frise) 1. ark. vodoravna pruga između arhitrava i glavne opšivnice, kod grčkorimskih hramova ukrašena trigli-fima i metopima, ili reljefima (zbog čega se često ovi poslednji takođe nazivaju friz); 2. vrsta čupave i grube vunene tkanine

Reč Friz sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. фрисе) 1. арк. водоравна пруга између архитрава и главне опшивнице, код грчкоримских храмова украшена тригли-фима и метопима, или рељефима (због чега се често ови последњи такође називају фриз); 2. врста чупаве и грубе вунене тканине


Frisoileri pl. stranka u Sjed. Državama koja je tražila da se državna zemlja ...
Frimer treći mesec u nekadašnjem fr. republikanskom kalendaru ....
Frikcija trenje; trljanje; neslaganje stvarnih cena sa cenama koje su propisa...
Friktorijum odeljenje u kupatilu za trljanje kupača....
Friktidor mesec berbe ....
Frikasirati kuv. omanje komadiće mesa preliti začinjenim umokcem, zgotovljenim ...
Sve reči na slovo f