Skip to main content

Frizirati značenje

šta znači Frizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Frizirati (fr. friser) doterivati (ili: doterati, udesiti, udešavati) kosu (češ-ljanjem, kovrčanjem, šišanjem).

Reč Frizirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. фрисер) дотеривати (или: дотерати, удесити, удешавати) косу (чеш-љањем, коврчањем, шишањем).


Frisoileri pl. stranka u Sjed. Državama koja je tražila da se državna zemlja ...
Frimer treći mesec u nekadašnjem fr. republikanskom kalendaru ....
Frikcija trenje; trljanje; neslaganje stvarnih cena sa cenama koje su propisa...
Friktorijum odeljenje u kupatilu za trljanje kupača....
Friktidor mesec berbe ....
Frikasirati kuv. omanje komadiće mesa preliti začinjenim umokcem, zgotovljenim ...
Sve reči na slovo f