Skip to main content

Frizura značenje

šta znači Frizura

Na latinici: Definicija i značenje reči Frizura (fr. frisure) način češljanje, način doterivanja (ili: udešavanja) kose; ukudravljena kosa, ukovrčena kosa, veštački doterana kosa

Reč Frizura sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. фрисуре) начин чешљање, начин дотеривања (или: удешавања) косе; укудрављена коса, уковрчена коса, вештачки дотерана коса


Frisoileri pl. stranka u Sjed. Državama koja je tražila da se državna zemlja ...
Frimer treći mesec u nekadašnjem fr. republikanskom kalendaru ....
Frikcija trenje; trljanje; neslaganje stvarnih cena sa cenama koje su propisa...
Friktorijum odeljenje u kupatilu za trljanje kupača....
Friktidor mesec berbe ....
Frikasirati kuv. omanje komadiće mesa preliti začinjenim umokcem, zgotovljenim ...
Sve reči na slovo f