Skip to main content

Fukara značenje

šta znači Fukara

Na latinici: Definicija i značenje reči Fukara (arap. fuqara-,od turske reči: fukara) sirotinja; nikogovići, ološ.

Reč Fukara sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (арап. фуqара-, тур. фукара) сиротиња; никоговићи, олош.


Fuksin anilinska crvena boja; služi za direktno bojenje vune i svile. ...
Fuksija bot. minđušica, ukrasna biljka sa oborenim, obično tamnocrvenim cveto...
Fuks lisica; u jeziku nem. studenata: student prve godine, brucoš....
Fukologija nauka o morskim biljkama....
Fukara sirotinja; nikogovići, ološ....
Sve reči na slovo f