Skip to main content

Fukologija značenje

šta znači Fukologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Fukologija (latinski fucus lakmus-lišaj, od grčke reči: logla nauka) nauka o morskim (primor-skim) biljkama.

Reč Fukologija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. фуцус лакмус-лишај, грч. логла наука) наука о морским (примор-ским) биљкама.


Fuksin anilinska crvena boja; služi za direktno bojenje vune i svile. ...
Fuksija bot. minđušica, ukrasna biljka sa oborenim, obično tamnocrvenim cveto...
Fuks lisica; u jeziku nem. studenata: student prve godine, brucoš....
Fukologija nauka o morskim biljkama....
Fukara sirotinja; nikogovići, ološ....
Sve reči na slovo f