Skip to main content

Fumarole značenje

šta znači Fumarole

Na latinici: Definicija i značenje reči Fumarole (ital. fumariolo) pl. vodnjikave pare sa sumpornim i ugljovodoničkim ga-sovima koje izbijaju iz zemlje;isto znači i so-fioni.

Reč Fumarole sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. фумариоло) пл. водњикаве паре са сумпорним и угљоводоничким га-совима које избијају из земље; уп. со-фиони.


Fumozan dimljiv, koji se dimi, pun dima, zadimljen; maglovit....
Fumigacija med. nadimlja-vanje, kađenje; sušenje na dimu....
Fumarole pl. vodnjikave pare sa sumpornim i ugljovodoničkim ga-sovima koje i...
Sve reči na slovo f