Skip to main content

Fumigacija značenje

šta znači Fumigacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Fumigacija (od latinske reči: fumigatio)medicina: nadimlja-vanje, kađenje; sušenje na dimu.

Reč Fumigacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. фумигатио) мед. надимља-вање, кађење; сушење на диму.


Fumozan dimljiv, koji se dimi, pun dima, zadimljen; maglovit....
Fumigacija med. nadimlja-vanje, kađenje; sušenje na dimu....
Fumarole pl. vodnjikave pare sa sumpornim i ugljovodoničkim ga-sovima koje i...
Sve reči na slovo f