Skip to main content

Fusta značenje

šta znači Fusta

Na latinici: Definicija i značenje reči Fusta (ital. fusta, latinski fustis) mala teretna lađa na Dunavu; brza ubojna lađica.

Reč Fusta sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. фуста, лат. фустис) мала теретна лађа на Дунаву; брза убојна лађица.


Fusti pl. trg. gubitak, sve ono što se računa na ime oštećivanja ili zaga...
Fustanela deo muške nošnje u današnjoj Grčkoj, tzv. bela alban-ska košulja ....
Fusta mala teretna lađa na Dunavu; brza ubojna lađica....
Fusnota beleška ili primedba pri dnu strane u knjizi, koja služi kao dopuna...
Sve reči na slovo f