Skip to main content

Fusti značenje

šta znači Fusti

Na latinici: Definicija i značenje reči Fusti (ital. fusti odbitak u težini) pl.trgovina: gubitak, sve ono što se računa na ime oštećivanja ili zagađivanja robe; peo; — fusti račun obračun u gubitku ili oštećenosti robe.

Reč Fusti sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. фусти одбитак у тежини) пл. трг. губитак, све оно што се рачуна на име оштећивања или загађивања робе; пео; — фусти рачун обрачун у губитку или оштећености робе.


Fusti pl. trg. gubitak, sve ono što se računa na ime oštećivanja ili zaga...
Fustanela deo muške nošnje u današnjoj Grčkoj, tzv. bela alban-ska košulja ....
Fusta mala teretna lađa na Dunavu; brza ubojna lađica....
Fusnota beleška ili primedba pri dnu strane u knjizi, koja služi kao dopuna...
Sve reči na slovo f