Skip to main content

Grecist značenje

šta znači Grecist

Na latinici: Definicija i značenje reči Grecist stručnjak za grčki jezik i grčku književnost.

Reč Grecist napisana unazad: grecist i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: стручњак за грчки језик и грчку књижевност.

Slično: 
Grešlja stari austrijski bakarni novčić, grošić....
Grecitet grčki način pisanja; poznavanje grčkog jezika; osobenost grčkog duh...
Grecistika nauka o grčkom jeziku, književnosti i grčkom životu....
Grecist stručnjak za grčki jezik i grčku književnost....
Grecizam osobenost grčkog jezika, ono što je samo za grčki jezik karakterist...
Grefirati med. kalemiti, nakalemiti, npr. zdravu kožu na ranu....
Sve reči na slovo g