Skip to main content

Grešlja značenje

šta znači Grešlja

Na latinici: Definicija i značenje reči Grešlja (nem. Groschel) stari austrijski bakarni novčić, grošić.

Reč Grešlja sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. Гросцхел) стари аустријски бакарни новчић, грошић.


Grejanje Grejanje je proces u kome fizički sistem prima toplotu . Po Drugom zak...
Grešlja stari austrijski bakarni novčić, grošić....
Grecitet grčki način pisanja; poznavanje grčkog jezika; osobenost grčkog duh...
Grecistika nauka o grčkom jeziku, književnosti i grčkom životu....
Grecist stručnjak za grčki jezik i grčku književnost....
Grecizam osobenost grčkog jezika, ono što je samo za grčki jezik karakterist...
Sve reči na slovo g