Skip to main content

Grefirati značenje

šta znači Grefirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Grefirati (fr. greffer)medicina: kalemiti, nakalemiti, npr. zdravu kožu na ranu.

Reč Grefirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. греффер) мед. калемити, накалемити, нпр. здраву кожу на рану.


Grešlja stari austrijski bakarni novčić, grošić....
Grecitet grčki način pisanja; poznavanje grčkog jezika; osobenost grčkog duh...
Grecistika nauka o grčkom jeziku, književnosti i grčkom životu....
Grecist stručnjak za grčki jezik i grčku književnost....
Grecizam osobenost grčkog jezika, ono što je samo za grčki jezik karakterist...
Grefirati med. kalemiti, nakalemiti, npr. zdravu kožu na ranu....
Sve reči na slovo g