Skip to main content

Grefirati

Šta znači Grefirati


Grefirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Grefirati (od francuske reči: greffer) medicina: kalemiti, nakalemiti, npr. zdravu kožu na ranu.

Reč Grefirati napisana unazad: itariferg

Grefirati se sastoji od 9 slova.

sta je Grefirati

Slično:
Šta znači Grešlja stari austrijski bakarni novčić, grošić....
Šta znači Grecitet grčki način pisanja; poznavanje grčkog jezika; osobenost g...
Šta znači Grecistika nauka o grčkom jeziku, književnosti i grčkom životu....
Šta znači Grecist stručnjak za grčki jezik i grčku književnost....
Šta znači Grecizam osobenost grčkog jezika, ono što je samo za grčki jezik k...
Šta znači Grefirati med. kalemiti, nakalemiti, npr. zdravu kožu na ranu....