Skip to main content

Greka fides

Šta znači Greka fides


Greka fides značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Greka fides (latinski graeca fides grčka vernost) u poslovičnoj upotrebi za verolomstvo, nedržanje reči, prevrtljivost.

Reč Greka fides napisana unazad: sedif akerg

Greka fides se sastoji od 11 slova.

sta je Greka fides

Slično:
Šta znači Grešlja stari austrijski bakarni novčić, grošić....
Šta znači Grecitet grčki način pisanja; poznavanje grčkog jezika; osobenost g...
Šta znači Grecistika nauka o grčkom jeziku, književnosti i grčkom životu....
Šta znači Grecist stručnjak za grčki jezik i grčku književnost....
Šta znači Grecizam osobenost grčkog jezika, ono što je samo za grčki jezik k...
Šta znači Grefirati med. kalemiti, nakalemiti, npr. zdravu kožu na ranu....