Skip to main content

Greka fides značenje

šta znači Greka fides

Na latinici: Definicija i značenje reči Greka fides (latinski graeca fides grčka vernost) u poslovičnoj upotrebi za verolomstvo, nedržanje reči, prevrtljivost.

Reč Greka fides sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. граеца фидес грчка верност) у пословичној употреби за вероломство, недржање речи, превртљивост.


Grešlja stari austrijski bakarni novčić, grošić....
Grecitet grčki način pisanja; poznavanje grčkog jezika; osobenost grčkog duh...
Grecistika nauka o grčkom jeziku, književnosti i grčkom životu....
Grecist stručnjak za grčki jezik i grčku književnost....
Grecizam osobenost grčkog jezika, ono što je samo za grčki jezik karakterist...
Grefirati med. kalemiti, nakalemiti, npr. zdravu kožu na ranu....
Sve reči na slovo g