Skip to main content

Greka

Šta znači Greka


Greka značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Greka (latinski graecus grčki, graeca) pl. grčke stvari, grčki spisi, grčka dela.

Reč Greka napisana unazad: akerg

Greka se sastoji od 5 slova.

sta je Greka

Slično:
Šta znači Grešlja stari austrijski bakarni novčić, grošić....
Šta znači Grecitet grčki način pisanja; poznavanje grčkog jezika; osobenost g...
Šta znači Grecistika nauka o grčkom jeziku, književnosti i grčkom životu....
Šta znači Grecist stručnjak za grčki jezik i grčku književnost....
Šta znači Grecizam osobenost grčkog jezika, ono što je samo za grčki jezik k...
Šta znači Grefirati med. kalemiti, nakalemiti, npr. zdravu kožu na ranu....