Skip to main content

Greka značenje

šta znači Greka

Na latinici: Definicija i značenje reči Greka (latinski graecus grčki, graeca) pl. grčke stvari, grčki spisi, grčka dela.

Reč Greka sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. граецус грчки, граеца) пл. грчке ствари, грчки списи, грчка дела.


Grešlja stari austrijski bakarni novčić, grošić....
Grecitet grčki način pisanja; poznavanje grčkog jezika; osobenost grčkog duh...
Grecistika nauka o grčkom jeziku, književnosti i grčkom životu....
Grecist stručnjak za grčki jezik i grčku književnost....
Grecizam osobenost grčkog jezika, ono što je samo za grčki jezik karakterist...
Grefirati med. kalemiti, nakalemiti, npr. zdravu kožu na ranu....
Sve reči na slovo g