Skip to main content

Grekoman značenje

šta znači Grekoman

Na latinici: Definicija i značenje reči Grekoman (latinski Graecus Grk, od grčke reči: mania pomama, ludilo) preteran poštovalac ili podražavalac onoga što je grčko.

Reč Grekoman sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. Граецус Грк, грч. маниа помама, лудило) претеран поштовалац или подражавалац онога што је грчко.


Grešlja stari austrijski bakarni novčić, grošić....
Grecitet grčki način pisanja; poznavanje grčkog jezika; osobenost grčkog duh...
Grecistika nauka o grčkom jeziku, književnosti i grčkom životu....
Grecist stručnjak za grčki jezik i grčku književnost....
Grecizam osobenost grčkog jezika, ono što je samo za grčki jezik karakterist...
Grefirati med. kalemiti, nakalemiti, npr. zdravu kožu na ranu....
Sve reči na slovo g