Skip to main content

Grekoman

Šta znači Grekoman


Grekoman značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Grekoman (latinski Graecus Grk, od grčke reči: mania pomama, ludilo) preteran poštovalac ili podražavalac onoga što je grčko.

Reč Grekoman napisana unazad: namokerg

Grekoman se sastoji od 8 slova.

sta je Grekoman

Slično:
Šta znači Grešlja stari austrijski bakarni novčić, grošić....
Šta znači Grecitet grčki način pisanja; poznavanje grčkog jezika; osobenost g...
Šta znači Grecistika nauka o grčkom jeziku, književnosti i grčkom životu....
Šta znači Grecist stručnjak za grčki jezik i grčku književnost....
Šta znači Grecizam osobenost grčkog jezika, ono što je samo za grčki jezik k...
Šta znači Grefirati med. kalemiti, nakalemiti, npr. zdravu kožu na ranu....