Skip to main content

Gremij(um)

Šta znači Gremij(um)


Gremij(um) značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gremij(um) (latinski gremium) krilo; sredina, društvo, udruženje, kolegijumetnost:

Reč Gremij(um) napisana unazad: )mu(jimerg

Gremij(um) se sastoji od 10 slova.

sta je Gremij(um)

Slično:
Šta znači Grešlja stari austrijski bakarni novčić, grošić....
Šta znači Grecitet grčki način pisanja; poznavanje grčkog jezika; osobenost g...
Šta znači Grecistika nauka o grčkom jeziku, književnosti i grčkom životu....
Šta znači Grecist stručnjak za grčki jezik i grčku književnost....
Šta znači Grecizam osobenost grčkog jezika, ono što je samo za grčki jezik k...
Šta znači Grefirati med. kalemiti, nakalemiti, npr. zdravu kožu na ranu....