Skip to main content

Grenadina

Šta znači Grenadina


Grenadina značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Grenadina (od francuske reči: grenadine) gruba pamučna, vunena ili svilena tkanina za gornje ženske haljine; crne svilene čipke iz Liona; vrsta platna tkanog slično damastu.

Reč Grenadina napisana unazad: anidanerg

Grenadina se sastoji od 9 slova.

sta je Grenadina

Slično:
Šta znači Grešlja stari austrijski bakarni novčić, grošić....
Šta znači Grecitet grčki način pisanja; poznavanje grčkog jezika; osobenost g...
Šta znači Grecistika nauka o grčkom jeziku, književnosti i grčkom životu....
Šta znači Grecist stručnjak za grčki jezik i grčku književnost....
Šta znači Grecizam osobenost grčkog jezika, ono što je samo za grčki jezik k...
Šta znači Grefirati med. kalemiti, nakalemiti, npr. zdravu kožu na ranu....