Skip to main content

Grenadina značenje

šta znači Grenadina

Na latinici: Definicija i značenje reči Grenadina (fr. grenadine) gruba pamučna, vunena ili svilena tkanina za gornje ženske haljine; crne svilene čipke iz Liona; vrsta platna tkanog slično damastu.

Reč Grenadina sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. гренадине) груба памучна, вунена или свилена тканина за горње женске хаљине; црне свилене чипке из Лиона; врста платна тканог слично дамасту.


Grešlja stari austrijski bakarni novčić, grošić....
Grecitet grčki način pisanja; poznavanje grčkog jezika; osobenost grčkog duh...
Grecistika nauka o grčkom jeziku, književnosti i grčkom životu....
Grecist stručnjak za grčki jezik i grčku književnost....
Grecizam osobenost grčkog jezika, ono što je samo za grčki jezik karakterist...
Grefirati med. kalemiti, nakalemiti, npr. zdravu kožu na ranu....
Sve reči na slovo g