Skip to main content

Grevist(a) značenje

šta znači Grevist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Grevist(a) (fr. greviste) radnik koji je napustio posao, štrajkač.

Reč Grevist(a) sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. гревисте) радник који је напустио посао, штрајкач.


Grešlja stari austrijski bakarni novčić, grošić....
Grecitet grčki način pisanja; poznavanje grčkog jezika; osobenost grčkog duh...
Grecistika nauka o grčkom jeziku, književnosti i grčkom životu....
Grecist stručnjak za grčki jezik i grčku književnost....
Grecizam osobenost grčkog jezika, ono što je samo za grčki jezik karakterist...
Grefirati med. kalemiti, nakalemiti, npr. zdravu kožu na ranu....
Sve reči na slovo g