Skip to main content

Grevist(a)

Šta znači Grevist(a)


Grevist(a) značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Grevist(a) (od francuske reči: greviste) radnik koji je napustio posao, štrajkač.

Reč Grevist(a) napisana unazad: )a(tsiverg

Grevist(a) se sastoji od 10 slova.

sta je Grevist(a)

Slično:
Šta znači Grešlja stari austrijski bakarni novčić, grošić....
Šta znači Grecitet grčki način pisanja; poznavanje grčkog jezika; osobenost g...
Šta znači Grecistika nauka o grčkom jeziku, književnosti i grčkom životu....
Šta znači Grecist stručnjak za grčki jezik i grčku književnost....
Šta znači Grecizam osobenost grčkog jezika, ono što je samo za grčki jezik k...
Šta znači Grefirati med. kalemiti, nakalemiti, npr. zdravu kožu na ranu....