Skip to main content

Grif značenje

Šta znači Grif


Grif

latinica:

Definicija i značenje reči Grif (od nemačke reči: greifen, hvatati, Griff) l. sport: hvatanje, hvataj, način hvatanja (protivnika u borbi, naročito u rvanju i boksovanju); drška, držalje, rukohvat, balčakustika: (od francuske reči: griffe) 2. potpis žigom; žig sa potpisom. (od grčke reči: grypos) 3. kit. životinja sa lavljim telom a orlovskom glavom i krilima, često kao motiv u vajarstvu i umetničkom zanatstvu. (od grčke reči:) 4. 3007. beloglavi sisto znači i

Reč Grif napisana unazad: firg

Grif se sastoji od 4 slova.

sta je Grif

Slično:
Grifon pas ptičar čupave dlake, a dugačkih i klempavih ušiju....
Grif l. sp. hvatanje, hvataj, način hvatanja ; drška, držalje...
Gris žito mleveno u zrnca sa prečnikom 0,2-1,5 mm bez mekinja....
Gripoza med. krivljenje noktiju u obliku kandži; grifoza. ...
Grip med. vrsta kataralne, prilepčive i veoma zarazne groznice ...
Grincajg kuv. zelen, naročito za supu....
Sve reči na slovo g