Skip to main content

Grip značenje

šta znači Grip

Na latinici: Definicija i značenje reči Grip (fr. grippe)medicina: vrsta kataralne, prilepčive i veoma zarazne groznice sa visokom temperaturom, vrled, vrlesija, kunjalica, rorina; influenca.

Reč Grip sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. гриппе) мед. врста катаралне, прилепчиве и веома заразне грознице са високом температуром, врлед, врлесија, куњалица, рорина; инфлуенца.


Grifon pas ptičar čupave dlake, a dugačkih i klempavih ušiju....
Grif l. sp. hvatanje, hvataj, način hvatanja ; drška, držalje, rukohvat...
Gris žito mleveno u zrnca sa prečnikom 0,2-1,5 mm bez mekinja....
Gripoza med. krivljenje noktiju u obliku kandži; grifoza. ...
Grip med. vrsta kataralne, prilepčive i veoma zarazne groznice sa visokom...
Grincajg kuv. zelen, naročito za supu....
Sve reči na slovo g