Skip to main content

Grimasa značenje

šta znači Grimasa

Na latinici: Definicija i značenje reči Grimasa (fr. grimace, latinski grimacea) kreveljenje, bekeljenje; iskrivljeno (ili: iscereno) lice;figurativno: pretvaranje, pritvorstvo, licemerstvo.

Reč Grimasa sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. гримаце, лат. гримацеа) кревељење, бекељење; искривљено (или: исцерено) лице; фиг. претварање, притворство, лицемерство.


Grifon pas ptičar čupave dlake, a dugačkih i klempavih ušiju....
Grif l. sp. hvatanje, hvataj, način hvatanja ; drška, držalje, rukohvat...
Gris žito mleveno u zrnca sa prečnikom 0,2-1,5 mm bez mekinja....
Gripoza med. krivljenje noktiju u obliku kandži; grifoza. ...
Grip med. vrsta kataralne, prilepčive i veoma zarazne groznice sa visokom...
Grincajg kuv. zelen, naročito za supu....
Sve reči na slovo g