Skip to main content

Grimasirati značenje

šta znači Grimasirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Grimasirati (fr. grimacer) kreveljiti se, bekeljiti se, praviti iskrivljeno lice, grimase;figurativno: pretvarati se.

Reč Grimasirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. гримацер) кревељити се, бекељити се, правити искривљено лице, гримасе; фиг. претварати се.


Grifon pas ptičar čupave dlake, a dugačkih i klempavih ušiju....
Grif l. sp. hvatanje, hvataj, način hvatanja ; drška, držalje, rukohvat...
Gris žito mleveno u zrnca sa prečnikom 0,2-1,5 mm bez mekinja....
Gripoza med. krivljenje noktiju u obliku kandži; grifoza. ...
Grip med. vrsta kataralne, prilepčive i veoma zarazne groznice sa visokom...
Grincajg kuv. zelen, naročito za supu....
Sve reči na slovo g