Skip to main content

Grin rum

Šta znači Grin rum


Grin rum značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Grin rum (eng. greenroom) „zelena soba"; u engleskom pozorištu: soba za glumce koji nisu zauzeti na pozornici, nazvana po tome što su nekada glumci čekali na red da iziđu na pozornicu u jednoj zelenoj senici.

Reč Grin rum napisana unazad: mur nirg

Grin rum se sastoji od 8 slova.

sta je Grin rum

Slično:
Šta znači Grifon pas ptičar čupave dlake, a dugačkih i klempavih ušiju....
Šta znači Grif l. sp. hvatanje, hvataj, način hvatanja ; drška, držalje...
Šta znači Gris žito mleveno u zrnca sa prečnikom 0,2-1,5 mm bez mekinja....
Šta znači Gripoza med. krivljenje noktiju u obliku kandži; grifoza. ...
Šta znači Grip med. vrsta kataralne, prilepčive i veoma zarazne groznice ...
Šta znači Grincajg kuv. zelen, naročito za supu....