Skip to main content

Gro-de-Tur

Šta znači Gro-de-Tur


Gro-de-Tur značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gro-de-Tur (od francuske reči: groš de Tours) jaka svilena tkanina, koja se izrađuje u francuskom gradu Turu; isto znači i ptigren.

Reč Gro-de-Tur napisana unazad: rut-ed-org

Gro-de-Tur se sastoji od 10 slova.

sta je Gro-de-Tur

Slično:
Šta znači Groteska fantastično sastavljen ukras iz životinjskih, bilj-nih i ...
Šta znači Grotesk vrsta stilizovanih štamparskih slova....
Šta znači Groshendler trgovac naveliko, velikoprodavac....
Šta znači Groshandl trgovina naveliko, velikoprodaja, veletrgovina....
Šta znači Groso modo farm. grubo isticano ili isečeno ; fig. bez tančina, u naj...
Šta znači Grosmama baka, baba....