Skip to main content

Groso modo značenje

šta znači Groso modo

Na latinici: Definicija i značenje reči Groso modo (od latinske reči: grosso modo)farmacija: grubo isticano ili isečeno (na propisima za pravljenje lekova);figurativno: bez tančina, u najglavnijim potezima.

Reč Groso modo sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. гроссо модо) фарм. грубо истицано или исечено (на прописима за прављење лекова); фиг. без танчина, у најглавнијим потезима.


Groteska fantastično sastavljen ukras iz životinjskih, bilj-nih i drugih obl...
Grotesk vrsta stilizovanih štamparskih slova....
Groshendler trgovac naveliko, velikoprodavac....
Groshandl trgovina naveliko, velikoprodaja, veletrgovina....
Groso modo farm. grubo isticano ili isečeno ; fig. bez tančina, u najglavnijim ...
Grosmama baka, baba....
Sve reči na slovo g