Skip to main content

Groteska

Šta znači Groteska


Groteska značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Groteska (od italijanske reči: grotla, grottesco) fantastično sastavljen ukras iz životinjskih, biljnih i drugih oblika, prvobitno upotrebljavan u antičkim termama i grobnicama (grotta pećina) a od kraja XV veka u dekorativnom i plastičnom slikarstvu; literatura: duhovita, oštro poentirana kratka priča ili drama koja prikazuje neobične događaje i ličnosti (Šo, Vedekind, Evers); ekstreman i neprirodan pokret pri igranju (izraz postao odatle što su u ruševinama Titove palate u Rimu, koje su se zvale grote, nađene svakovrsne fantastične slike).

Reč Groteska napisana unazad: aksetorg

Groteska se sastoji od 8 slova.

sta je Groteska

Slično:
Šta znači Groteska fantastično sastavljen ukras iz životinjskih, bilj-nih i ...
Šta znači Grotesk vrsta stilizovanih štamparskih slova....
Šta znači Groshendler trgovac naveliko, velikoprodavac....
Šta znači Groshandl trgovina naveliko, velikoprodaja, veletrgovina....
Šta znači Groso modo farm. grubo isticano ili isečeno ; fig. bez tančina, u naj...
Šta znači Grosmama baka, baba....