Skip to main content

Groteska značenje

šta znači Groteska

Na latinici: Definicija i značenje reči Groteska (ital. grotla, grottesco) fantastično sastavljen ukras iz životinjskih, bilj-nih i drugih oblika, prvobitno upotre-bljavan u antičkim termama i grobnicama (grotta pećina) a od kraja XV veka u dekorativnom i plastičnom slikarstvu; literatura: duhovita, oštro poentirana kratka priča ili drama koja prikazuje neobične događaje i ličnosti (Šo, Vedekind, Evers); ekstreman i neprirodan pokret pri igranju (izraz postao odatle što su u ruševinama Titove palate u Rimu, koje su se zvale grote, nađene svakovrsne fantastične slike).

Reč Groteska sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. гротла, гроттесцо) фантастично састављен украс из животињских, биљ-них и других облика, првобитно употре-бљаван у античким термама и гробницама (гротта пећина) а од краја XВ века у декоративном и пластичном сликарству; лит. духовита, оштро поентирана кратка прича или драма која приказује необичне догађаје и личности (Шо, Ведекинд, Еверс); екстреман и неприродан покрет при игрању (израз постао одатле што су у рушевинама Титове палате у Риму, које су се звале гроте, нађене сваковрсне фантастичне слике).


Groteska fantastično sastavljen ukras iz životinjskih, bilj-nih i drugih obl...
Grotesk vrsta stilizovanih štamparskih slova....
Groshendler trgovac naveliko, velikoprodavac....
Groshandl trgovina naveliko, velikoprodaja, veletrgovina....
Groso modo farm. grubo isticano ili isečeno ; fig. bez tančina, u najglavnijim ...
Grosmama baka, baba....
Sve reči na slovo g