Skip to main content

Grobijan

Šta znači Grobijan


Grobijan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Grobijan (od nemačke reči: Grobian, der grobe Jan) grub, surov čovek; grubijan.

Reč Grobijan napisana unazad: najiborg

Grobijan se sastoji od 8 slova.

sta je Grobijan

Slično:
Šta znači Groteska fantastično sastavljen ukras iz životinjskih, bilj-nih i ...
Šta znači Grotesk vrsta stilizovanih štamparskih slova....
Šta znači Groshendler trgovac naveliko, velikoprodavac....
Šta znači Groshandl trgovina naveliko, velikoprodaja, veletrgovina....
Šta znači Groso modo farm. grubo isticano ili isečeno ; fig. bez tančina, u naj...
Šta znači Grosmama baka, baba....