Skip to main content

Grobijanizam

Šta znači Grobijanizam


Grobijanizam značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Grobijanizam (od nemačke reči: Grobian) grubost, surovost, divljaštvo.

Reč Grobijanizam napisana unazad: mazinajiborg

Grobijanizam se sastoji od 12 slova.

sta je Grobijanizam

Slično:
Šta znači Groteska fantastično sastavljen ukras iz životinjskih, bilj-nih i ...
Šta znači Grotesk vrsta stilizovanih štamparskih slova....
Šta znači Groshendler trgovac naveliko, velikoprodavac....
Šta znači Groshandl trgovina naveliko, velikoprodaja, veletrgovina....
Šta znači Groso modo farm. grubo isticano ili isečeno ; fig. bez tančina, u naj...
Šta znači Grosmama baka, baba....