Skip to main content

Grobijanizam značenje

šta znači Grobijanizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Grobijanizam (nem. Grobian) grubost, surovost, divljaštvo.

Reč Grobijanizam sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нем. Гробиан) грубост, суровост, дивљаштво.


Groteska fantastično sastavljen ukras iz životinjskih, bilj-nih i drugih obl...
Grotesk vrsta stilizovanih štamparskih slova....
Groshendler trgovac naveliko, velikoprodavac....
Groshandl trgovina naveliko, velikoprodaja, veletrgovina....
Groso modo farm. grubo isticano ili isečeno ; fig. bez tančina, u najglavnijim ...
Grosmama baka, baba....
Sve reči na slovo g