Skip to main content

Gromade

Šta znači Gromade


Gromade značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gromade (rus. gromade) velika gomila, masa, mnoštvo; geologija: velika masa neke magmatske stene, obično nepravilna oblika.

Reč Gromade napisana unazad: edamorg

Gromade se sastoji od 7 slova.

sta je Gromade

Slično:
Šta znači Groteska fantastično sastavljen ukras iz životinjskih, bilj-nih i ...
Šta znači Grotesk vrsta stilizovanih štamparskih slova....
Šta znači Groshendler trgovac naveliko, velikoprodavac....
Šta znači Groshandl trgovina naveliko, velikoprodaja, veletrgovina....
Šta znači Groso modo farm. grubo isticano ili isečeno ; fig. bez tančina, u naj...
Šta znači Grosmama baka, baba....