Skip to main content

Groserija

Šta znači Groserija


Groserija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Groserija (od francuske reči: grosserie) trgovina naveliko, velikoprodaja; grubi predmeti od gvožđa, gvožđarska radnja.

Reč Groserija napisana unazad: ajiresorg

Groserija se sastoji od 9 slova.

sta je Groserija

Slično:
Šta znači Groteska fantastično sastavljen ukras iz životinjskih, bilj-nih i ...
Šta znači Grotesk vrsta stilizovanih štamparskih slova....
Šta znači Groshendler trgovac naveliko, velikoprodavac....
Šta znači Groshandl trgovina naveliko, velikoprodaja, veletrgovina....
Šta znači Groso modo farm. grubo isticano ili isečeno ; fig. bez tančina, u naj...
Šta znači Grosmama baka, baba....