Skip to main content

Groseto značenje

šta znači Groseto

Na latinici: Definicija i značenje reči Groseto (ital. grossetto)trgovina: polovina jednog grosa.

Reč Groseto sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. гроссетто) трг. половина једног гроса.


Groteska fantastično sastavljen ukras iz životinjskih, bilj-nih i drugih obl...
Grotesk vrsta stilizovanih štamparskih slova....
Groshendler trgovac naveliko, velikoprodavac....
Groshandl trgovina naveliko, velikoprodaja, veletrgovina....
Groso modo farm. grubo isticano ili isečeno ; fig. bez tančina, u najglavnijim ...
Grosmama baka, baba....
Sve reči na slovo g