Skip to main content

Groseto značenje

Šta znači Groseto

Na latinici: Definicija i značenje reči Groseto (ital. grossetto)trgovina: polovina jednog grosa.

Reč Groseto napisana unazad: otesorg

Groseto se sastoji od 7 slova.

Šta je Groseto

На Ћирилици: (итал. гроссетто) трг. половина једног гроса.

Slično: 
Groteska fantastično sastavljen ukras iz životinjskih, bilj-nih i drugih obl...
Grotesk vrsta stilizovanih štamparskih slova....
Groshendler trgovac naveliko, velikoprodavac....
Groshandl trgovina naveliko, velikoprodaja, veletrgovina....
Groso modo farm. grubo isticano ili isečeno ; fig. bez tančina, u najglavnijim ...
Grosmama baka, baba....
Sve reči na slovo g