Skip to main content

Grosist(a)

Šta znači Grosist(a)


Grosist(a) značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Grosist(a) (od nemačke reči: Grossist, od francuske reči: grossier) trgovac koji se bavi kupovinom i prodajom robe u velikim količinama, naveliko, veletrgovac.

Reč Grosist(a) napisana unazad: )a(tsisorg

Grosist(a) se sastoji od 10 slova.

sta je Grosist(a)

Slično:
Šta znači Groteska fantastično sastavljen ukras iz životinjskih, bilj-nih i ...
Šta znači Grotesk vrsta stilizovanih štamparskih slova....
Šta znači Groshendler trgovac naveliko, velikoprodavac....
Šta znači Groshandl trgovina naveliko, velikoprodaja, veletrgovina....
Šta znači Groso modo farm. grubo isticano ili isečeno ; fig. bez tančina, u naj...
Šta znači Grosmama baka, baba....