Skip to main content

Gust značenje

šta znači Gust

Na latinici: Definicija i značenje reči Gust (latinski gustus) ukus; volja, ćef, raspoloženje prema čemu;isto znači i gustus.

Reč Gust napisana unazad: tsuG i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. густус) укус; воља, ћеф, расположење према чему; уп. густус.

Slično: 
Gustus ukus; de gustibus non est disputandum posl. o ukusima ne treba ras...
Gustiozan ukusan, prijatan, koji izaziva dopadanje i volju, npr. jelo, odelo i...
Gustati 2. dopadati se, sviđati se, prijati, goditi, biti po volji ....
Gust ukus; volja, ćef, raspoloženje prema čemu; up. gustus. ...
Sve reči na slovo g