Skip to main content

Gustiozan

Šta znači Gustiozan


Gustiozan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gustiozan (latinski gustus) ukusan, prijatan, koji izaziva dopadanje i volju, npr. jelo, odelo itd.

Reč Gustiozan napisana unazad: nazoitsug

Gustiozan se sastoji od 9 slova.

sta je Gustiozan

Slično:
Šta znači Gustus ukus; de gustibus non est disputandum posl. o ukusima ne ...
Šta znači Gustiozan ukusan, prijatan, koji izaziva dopadanje i volju, npr. jel...
Šta znači Gustati 2. dopadati se, sviđati se, prijati, goditi, biti po volji...
Šta znači Gust ukus; volja, ćef, raspoloženje prema čemu; up. gustus. ...