Skip to main content

Inscenirati značenje

šta znači Inscenirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Inscenirati (latinski in, scaena) loz. udesiti (ili: udešavati) pozorišni komad za prikazivanje na pozornici;figurativno: praviti ili prirediti nekome scenu,to jest napasti nekoga otvoreno i na javnom mestu, izazvati ga na svađu, tuču i sl.

Reč Inscenirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. ин, сцаена) лоз. удесити (или: удешавати) позоришни комад за приказивање на позорници; фиг. правити или приредити некоме сцену, тј. напасти некога отворено и на јавном месту, изазвати га на свађу, тучу и сл.


Inspirisati Glagol inspirisati znači izazivanje umetničke inspiracije. Sinonimi za...
Inscenirati loz. udesiti pozorišni komad za prikazivanje na pozornici; fig. pra...
Insceniranje noa. udešavanje nekoga pozoriginog komada da se može prikazivati na ...
Insuflacija uduvavanje, upiri-vanje, udahnjivanje.^...
Insuficijencija nedovoljnost, oskudnost, nesposobnost; naročito: nedovoljnost čijeg...
Insurekcija buna, pobuna, ustanak, dizanje naroda na oružje...
Sve reči na slovo i