Skip to main content

Insuflacija značenje

šta znači Insuflacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Insuflacija (latinski insufflare uduvati, udahnuti, od latinske reči: insufflatio) uduvavanje, upiri-vanje, udahnjivanje.^

Reč Insuflacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. инсуффларе удувати, удахнути, нлат. инсуффлатио) удувавање, упири-вање, удахњивање.^


Inspirisati Glagol inspirisati znači izazivanje umetničke inspiracije. Sinonimi za...
Inscenirati loz. udesiti pozorišni komad za prikazivanje na pozornici; fig. pra...
Insceniranje noa. udešavanje nekoga pozoriginog komada da se može prikazivati na ...
Insuflacija uduvavanje, upiri-vanje, udahnjivanje.^...
Insuficijencija nedovoljnost, oskudnost, nesposobnost; naročito: nedovoljnost čijeg...
Insurekcija buna, pobuna, ustanak, dizanje naroda na oružje...
Sve reči na slovo i