Skip to main content

Insert značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski inserere staviti, metnuti) isečak, odlomak, kratka beleška u novinama, informacija- na radiju i televiziji; filmski insert snimljeni materijal umetnut u TV program, film, predavanje islično:

Reč Insert napisana unazad: tresni i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. инсерере ставити, метнути) исечак, одломак, кратка белешка у новинама, информација- на радију и телевизији; филмски инсерт снимљени материјал уметнут у ТВ програм, филм, предавање и сл.

Slično: 
Inscenirati loz. udesiti pozorišni komad za prikazivanje na pozornici; fig. pra...
Insceniranje noa. udešavanje nekoga pozoriginog komada da se može prikazivati na ...
Insuflacija uduvavanje, upiri-vanje, udahnjivanje.^...
Insuficijencija nedovoljnost, oskudnost, nesposobnost; naročito: nedovoljnost čijeg...
Insurekcija buna, pobuna, ustanak, dizanje naroda na oružje...
Insurgent buntovnik, pobunjenik, ustanik....
Sve reči na slovo iZnačenje Sta znači