Skip to main content

Insinuacija značenje

šta znači Insinuacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Insinuacija (latinski insinuatio) vešto izvođenje na neku misao, puštanje u uši, ulivanje u glavu na fin način; podmetanje; ulagi-vanje, uvlačenje pod kožu;pravo: predavanje nekog akta putem suda; insinuacioni termin rok za proglašavanje presude.

Reč Insinuacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. инсинуатио) вешто извођење на неку мисао, пуштање у уши, уливање у главу на фин начин; подметање; улаги-вање, увлачење под кожу; прав. предавање неког акта путем суда; инсинуациони термин рок за проглашавање пресуде.


Inspirisati Glagol inspirisati znači izazivanje umetničke inspiracije. Sinonimi za...
Inscenirati loz. udesiti pozorišni komad za prikazivanje na pozornici; fig. pra...
Insceniranje noa. udešavanje nekoga pozoriginog komada da se može prikazivati na ...
Insuflacija uduvavanje, upiri-vanje, udahnjivanje.^...
Insuficijencija nedovoljnost, oskudnost, nesposobnost; naročito: nedovoljnost čijeg...
Insurekcija buna, pobuna, ustanak, dizanje naroda na oružje...
Sve reči na slovo i