Skip to main content

Insinuirati značenje

šta znači Insinuirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Insinuirati (latinski insinuare) nekome nešto na fin način dostaviti, pustiti u uši, uliti u glavu, vešto navesti koga na neku misao; podmetati, podmetnuti;pravo: dostaviti preko suda; insinuirati se dodvori-ti se, ulagati se, uvući se kome pod kožu.

Reč Insinuirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. инсинуаре) некоме нешто на фин начин доставити, пустити у уши, улити у главу, вешто навести кога на неку мисао; подметати, подметнути; прав. доставити преко суда; инсинуирати се додвори-ти се, улагати се, увући се коме под кожу.


Inspirisati Glagol inspirisati znači izazivanje umetničke inspiracije. Sinonimi za...
Inscenirati loz. udesiti pozorišni komad za prikazivanje na pozornici; fig. pra...
Insceniranje noa. udešavanje nekoga pozoriginog komada da se može prikazivati na ...
Insuflacija uduvavanje, upiri-vanje, udahnjivanje.^...
Insuficijencija nedovoljnost, oskudnost, nesposobnost; naročito: nedovoljnost čijeg...
Insurekcija buna, pobuna, ustanak, dizanje naroda na oružje...
Sve reči na slovo i