Skip to main content

Inspekcija značenje

šta znači Inspekcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Inspekcija (latinski inspectio) pregledanje, pregled; nadziravanje, nadzor; nadzorništvo; vojska: smotra; okularna inspekcija (latinski inspectio ocularis) vršenje pregleda na licu mesta, iscrpen zvaničan pregled.

Reč Inspekcija napisana unazad: ajickepsnI i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. инспецтио) прегледање, преглед; надзиравање, надзор; надзорништво; вој. смотра; окуларна инспекција (лат. инспецтио оцуларис) вршење прегледа на лицу места, исцрпен званичан преглед.

Slično: 
Inscenirati loz. udesiti pozorišni komad za prikazivanje na pozornici; fig. pra...
Insceniranje noa. udešavanje nekoga pozoriginog komada da se može prikazivati na ...
Insuflacija uduvavanje, upiri-vanje, udahnjivanje.^...
Insuficijencija nedovoljnost, oskudnost, nesposobnost; naročito: nedovoljnost čijeg...
Insurekcija buna, pobuna, ustanak, dizanje naroda na oružje...
Insurgent buntovnik, pobunjenik, ustanik....
Sve reči na slovo i