Skip to main content

Inspekcija značenje

šta znači Inspekcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Inspekcija (latinski inspectio) pregledanje, pregled; nadziravanje, nadzor; nadzorništvo; vojska: smotra; okularna inspekcija (latinski inspectio ocularis) vršenje pregleda na licu mesta, iscrpen zvaničan pregled.

Reč Inspekcija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. инспецтио) прегледање, преглед; надзиравање, надзор; надзорништво; вој. смотра; окуларна инспекција (лат. инспецтио оцуларис) вршење прегледа на лицу места, исцрпен званичан преглед.


Inspirisati Glagol inspirisati znači izazivanje umetničke inspiracije. Sinonimi za...
Inscenirati loz. udesiti pozorišni komad za prikazivanje na pozornici; fig. pra...
Insceniranje noa. udešavanje nekoga pozoriginog komada da se može prikazivati na ...
Insuflacija uduvavanje, upiri-vanje, udahnjivanje.^...
Insuficijencija nedovoljnost, oskudnost, nesposobnost; naročito: nedovoljnost čijeg...
Insurekcija buna, pobuna, ustanak, dizanje naroda na oružje...
Sve reči na slovo i