Skip to main content

Inspiracija značenje

šta znači Inspiracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Inspiracija (latinski inspiratio) udisanje; pesničko nadahnuće, nadahnjivanje, oduše-vljavanje, zagrevanje za što; podstreka-vanje, podsticanje, nagovaranje, izvođenje na;teologija: božansko nadahnuće, više nadahnuće.

Reč Inspiracija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. инспиратио) удисање; песничко надахнуће, надахњивање, одуше-вљавање, загревање за што; подстрека-вање, подстицање, наговарање, извођење на; теол. божанско надахнуће, више надахнуће.


Inspirisati Glagol inspirisati znači izazivanje umetničke inspiracije. Sinonimi za...
Inscenirati loz. udesiti pozorišni komad za prikazivanje na pozornici; fig. pra...
Insceniranje noa. udešavanje nekoga pozoriginog komada da se može prikazivati na ...
Insuflacija uduvavanje, upiri-vanje, udahnjivanje.^...
Insuficijencija nedovoljnost, oskudnost, nesposobnost; naročito: nedovoljnost čijeg...
Insurekcija buna, pobuna, ustanak, dizanje naroda na oružje...
Sve reči na slovo i