Skip to main content

Inspirirati značenje

šta znači Inspirirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Inspirirati (latinski inspirare) udisati, udahnuti; poet. nadahnuta, nadahnjivati, odu-ševiti, oduševljavati, zagrejati za; pod-strekavati, podsticati, navesti na misao, nagovoriti.

Reč Inspirirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. инспираре) удисати, удахнути; поет. надахнута, надахњивати, оду-шевити, одушевљавати, загрејати за; под-стрекавати, подстицати, навести на мисао, наговорити.


Inspirisati Glagol inspirisati znači izazivanje umetničke inspiracije. Sinonimi za...
Inscenirati loz. udesiti pozorišni komad za prikazivanje na pozornici; fig. pra...
Insceniranje noa. udešavanje nekoga pozoriginog komada da se može prikazivati na ...
Insuflacija uduvavanje, upiri-vanje, udahnjivanje.^...
Insuficijencija nedovoljnost, oskudnost, nesposobnost; naročito: nedovoljnost čijeg...
Insurekcija buna, pobuna, ustanak, dizanje naroda na oružje...
Sve reči na slovo i